LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 6
Promieniowanie UV emitowane przez lampę bakteriobójczą należy zastosować w metodzie dezynfekcji

A.
B.
C.
D.