LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 14
Które cementy zawierają fluor zdolny do uwalniania się z materiału związanego?

A.
B.
C.
D.