LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 2
Materiał kompozytowy chemoutwardzalny należy zarobić szpatułką

A.
B.
C.
D.