LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 16
Który lek wykazuje działanie odontotropowe?

A.
B.
C.
D.