LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 34
Przedstawiony na rysunku zestaw narzędzi w kasecie jest przeznaczony do zabiegów z zakresu
A.
B.
C.
D.