LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 21
Które kleszcze przeznaczone są do usuwania korzeni zębów górnych?

A.
B.
C.
D.