LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 7
Kleszcze przedstawione na rysunku należą do instrumentarium
A.
B.
C.
D.