LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 38
Kątnica przyspieszająca na mikrosilnik jest oznaczona paskiem

A.
B.
C.
D.