LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 6
W metodzie bocznej kondensacji gutaperki do rozpychania ćwieków w kanale korzeniowym przeznaczony jest

A.
B.
C.
D.