LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 37
Którego z narzędzi nie należy używać podczas przeprowadzania zabiegu resekcji?

A.
B.
C.
D.