LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 36
Worek z odpadami medycznymi zawierający jednorazową końcówkę ślinociągu wykorzystaną podczas zabiegu należy oznaczyć kodem

A.
B.
C.
D.