LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 18
Pasek metalowy tłoczony do odbudowy punktów stycznych należy po zabiegu umieścić w

A.
B.
C.
D.