LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 28
Suchość jamy ustnej jest określana jako

A.
B.
C.
D.