LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 33
Suchość jamy ustnej jest określana jako

A.
B.
C.
D.