LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 27
Próchnicę powstającą wokół lub pod założonym wcześniej wypełnieniem stałym określa się jako

A.
B.
C.
D.