LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 31
Nieprawidłowo stosowana technika szczotkowania zębów może skutkować

A.
B.
C.
D.