LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 37
Jakiego koloru jest uchwyt ręcznych narzędzi kanałowych nr 35 według standaryzacji ISO?

A.
B.
C.
D.