LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 26
Która z pięciu klas ruchów, wprowadzonych dla celów ergonomii, dotyczy ruchu całego ramienia?

A.
B.
C.
D.