LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 1
Która z zasad pięciu zmian, stosowanych w technikach pracy zespołowej, dotyczy zmiany wysokości ułożenia pacjenta względem płaszczyzny podłogi?

A.
B.
C.
D.