LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Instrument podawany przez asystentkę stomatologiczną w metodzie przekazywania oburęcznego powinien być ustawiony końcem pracującym w kierunku

A.
B.
C.
D.