LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 34
Asystując podczas zabiegu pobrania wycisków orientacyjnych, w urządzeniu przedstawionym na rysunku należy przygotować masę
A.
B.
C.
D.