LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 8
Który materiał przeznaczony jest do czasowego wypełnienia kanałów korzeniowych?

A.
B.
C.
D.