LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 11
Materiał o własnościach odontotropowych stosowany jako wypełnienie tymczasowe w ubytkach z próchnicą głęboką to cement

A.
B.
C.
D.