LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 8
W celu usunięcia gutaperki z kanału korzeniowego przed jego ponownym leczeniem należy zastosować 100% olejek

A.
B.
C.
D.