LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 31
W systemie Viohla numerem 27 oznacza się ząb stały

A.
B.
C.
D.