LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 39
Oznaczanie obszarów jamy ustnej za pomocą dwóch cyfr według FDI, zatwierdzone przez WHO i Komitet Techniczny ISO/TC 106, wykorzystywane jest między innymi podczas sporządzania dokumentacji elektronicznej. Numerem 01 należy oznaczyć obszar

A.
B.
C.
D.