LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 19
W celu przygotowania 3 litrów 0,5% roztworu środka dezynfekcyjnego należy użyć

A.
B.
C.
D.