LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU20 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 32
Którą z wymienionych czynności powinien wykonać sprzedawca w przypadku, gdy klient nie odebrał zakupionego telewizora?

A.
B.
C.
D.