LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 21
Technikę przedstawioną na rysunku schematycznym należy zastosować podczas koloryzacji włosów
A.
B.
C.
D.