LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 37
Do przygotowania 90 ml preparatu do koloryzacji półtrwałej w proporcjach 1:2 należy odmierzyć

A.
B.
C.
D.