LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 36
W celu usunięcia sztucznego barwnika z włosów wcześniej poddawanych zabiegom koloryzacji należy wykonać

A.
B.
C.
D.