LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 23
Na podstawie przedstawionej tabeli określ przyczynę wolnego migania diody Info LED na czerwono razem z zieloną diodą Battery LED na regulatorze ładowania.
A.
B.
C.
D.