LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 29
Do montażu instalacji w systemie rur PP należy dysponować

A.
B.
C.
D.