LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 1
Zewnętrzny zespół powietrznej pompy ciepła należy zamontować

A.
B.
C.
D.