LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD17 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 31
Aby zabezpieczyć kocioł na biomasę przed niską temperaturą nośnika powracającego z instalacji c.o., należy zastosować zawór

A.
B.
C.
D.