LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 2
Cechą charakterystyczną każdej umowy o dzieło jest

A.
B.
C.
D.