LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 16
Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wynagrodzenie brutto za grudzień dla pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-prowizyjnym.
A.
B.
C.
D.