LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 18
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz, dla pracownika zatrudnionego w dziale kadr, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z należnym dodatkiem.
A.
B.
C.
D.