LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 26
Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia nr 1/2019 z września 2019 r. Marka Kowalskiego (lat 30) ustal kwotę zaliczki na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego.
A.
B.
C.
D.