LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 29
W imiennej liście płac podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 2 500,00 zł. Wskaż kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika.
A.
B.
C.
D.