LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 34
Pracownik (lat 35) przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim i otrzymał tylko wynagrodzenie za czas choroby w kwocie 2 800,00 zł. Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę do wypłaty dla pracownika za sierpień 2019 r.
A.
B.
C.
D.