LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 19
Pracownica (lat 30), która złożyła pracodawcy oświadczenie PIT-2 uprawniające go do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł), we wrześniu 2019 r. otrzymała tylko zasiłek macierzyński w wysokości brutto 4 750,00 zł. Jaką kwotę zasiłku macierzyńskiego przekazano na rachunek bankowy pracownicy?

A.
B.
C.
D.