LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 20
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oblicz wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika młodocianego w II roku nauki.
A.
B.
C.
D.