LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 9
Przedstawiony fragment dokumentu to
A.
B.
C.
D.