LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 29
Aby dokonać korekty danych identyfikacyjnych, np. nazwiska osoby ubezpieczonej, płatnik składek powinien wypełnić do ZUS formularz

A.
B.
C.
D.