LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 36
Split payment to mechanizm

A.
B.
C.
D.