LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 37
Pracodawca, który wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów ze stosunku pracy, ma obowiązek złożyć PIT-4R Deklarację roczną o zaliczkach na podatek dochodowy najpóźniej do końca

A.
B.
C.
D.