LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 3
Janina Kowalczyk jest właścicielką nieruchomości użytkowanej w celach mieszkalnych, w skład której wchodzą grunty o powierzchni 1 500 m2 oraz dom jednorodzinny o powierzchni całkowitej 250 m2. Ile wyniósł podatek od nieruchomości za 2019 rok obliczony na podstawie stawek zapisanych w tabeli?
A.
B.
C.
D.