LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 21
Na podstawie fragmentu ewidencji przychodów oblicz kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za listopad 2019 r.
A.
B.
C.
D.