LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 2
Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2018, którego termin płatności upłynął 30 kwietnia 2019 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca roku

A.
B.
C.
D.