LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - STYCZEŃ 2020

Pytanie nr 6
Za którego pracownika przedsiębiorca jako płatnik składek ma obowiązek naliczyć za bieżący miesiąc i odprowadzić do ZUS składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

A.
B.
C.
D.